Khóa học Master Flutter & Dart 2024

Mở bài mô tả ngắn gọn khóa học này

Mục tiêu & Kết quả

Genetic cam kết giúp Học viên đạt được:

  • Tạo ít nhất 03 ứng dụng show với nhà tuyển dụng.
  • Tự mình xây dựng thành công các app trên iOS và Android. 
  • Bắt đầu công việc lập trình viên Flutter từ Junior.
  • Kỹ năng thành thạo lập trình mobile với Dart & Flutter.

Ai nên tham gia

hoc lap trinh

Đây là khóa học dành cho các bạn đã biết lập trình hướng đối tượng C++.

Nội dung

PHẦN I – MÔI TRƯỜNG CROSS-PLATFORM VỚI FLUTTER & DART
01Setup & Installation (15 bài học)
02App đầu tiên – I am rich (6 bài)
03Chạy app trên các thiết bị (4 bài)
04App xây dựng UIs đẹp với Flutter Widgets – MiCard (11 bài)
05Dicee – xây dựng apps với State (15 bài)
06Project 1 – app Magic 8 Ball (9 bài)
PHẦN II: SỬ DỤNG DART & FLUTTER PACKAGE TĂNG TỐC
01App Xylophone (về dụng cụ âm nhạc) (6 bài)
02Âm thanh trên nhiều nền tảng (accross platforms)
03Nâng cấp UI / UX (4 bài)
04[Dart] Các chức năng cơ bản đến nâng cao (4 bài)
[Dart] Arrow Functions (2 bài)
01Project 2 – app Destini – chọn game của bạn (16 bài)
PHẦN III – POWERING YOUR APPS
01BMI calculator – UI for Intermediates level (18 bài)
02Clima – Powering Apps with Live Web Data (18 bài)
03Project 3 – Bitcoin Ticker (12 bài)
04Flash Chat – Flutter x Firebase Cloud Firestore (26 bài)
05Flutter State Management (17 bài)

Giảng viên

Khóa học được hướng dẫn bởi các giảng viên:

Thời gian học

  • Thời gian khóa học: 06 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)
  • Học trực tuyến qua Google Meet hoặc Zoom
  • Lớp học đảm bảo từ 8 (2 nhóm) đến 9 học viên (3 nhóm)
  • Học phí đã bao gồm toàn bộ tài liệu và tất cả các dịch vụ
  • Ưu đãi đóng phí sớm trước khai giảng 7 ngày: 10% – 20% !!!
  • Ưu đãi nhóm học viên: tặng thêm 3% – 5% học phí !!!

Đăng ký khóa học

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Địa điểmOnline
Khai giảngTháng 3/2022
Lịch họcThứ 3 – 5 – 7
Thời lượng06 tháng (03 buổi / tuần; 1,5 giờ / buổi)

Viết một bình luận

Trở lại
Chat Facebook
Gọi điện
Chat Zalo